nemáte naistalovaný flash

Historie firmy

Od svého založení v r. 1992 firma ECM vyvinula a uvedla do výroby několik špičkových zařízení pro stavební technologie. Jedná se především o systémy pro měření zhutnění a dále přístroje pro sledování parametrů zhutňovacích strojů. Hlavním účelem nasazení těchto zařízení je zajištění vysoké kvality stavebních prací při maximálně úsporném a efektivním využití stavební mechanizace. Díky této aktivitě získala firma ECM v uplynulém období pověst odborníka a dodavatele zařízení na světové úrovni v oblasti zhutňování. Trvalou snahou pracovníků firmy je udržení a zlepšení této pověsti neustálým zvyšováním technické úrovně a spolehlivosti výrobků a rovněž rozšiřováním sortimentu v naší nabídce.

Jádrem výrobního programu firmy ECM a nejrozšířenějšími výrobky jsou kompaktometrické systémy ECM - Vibro a ECM - Plus pro kontinuální nedestruktivní měření zhutnění zemin během jejich zhutňování vibračními válci. Oba systémy jsou dodávány v mnoha modifikacích díky široké nabídce přídavného příslušenství podle přání zákazníka (přídavné paměti, zařízení pro kontrolu parametrů válce, tiskárny, příruční jednotka pro záznam, přenos a zpracování naměřených dat ECM - Handy a programy pro vyhodnocení dat včetně grafického SW). V současné době je v provozu přes 320 systémů ECM - Vibro a ECM - Plus v různých konfiguracích, přibližně 40% z tohoto počtu v zahraničí. Uživateli systémů ECM - Vibro a ECM - Plus jsou přední stavební firmy v oboru silničních komunikací, pozemního a vodního stavitelství. Systém využívá originální řešení chráněné českým patentem, díky němuž dosahuje parametrů na úrovni světové špičky při bezkonkurenčně nízkých cenách.

Jako příslušenství nabízíme tiskárnu s možností jak textového (numerického), tak grafického výstupu (simulace liniového zapisovače). Přístroje vybavené přídavnou pamětí umožňují registraci všech naměřených dat, jejich následné přenesení do počítače (Notebooku) - přímo nebo prostřednictvím kapesní paměťové jednotky ECM - Handy a zpracování pomocí software, které naše firma rovněž dodává. Takto získaná dokumentace poskytuje nejen dokonalou informaci o kvalitě vlastní práce, ale může rovněž sloužit jako součást předávací dokumentace mezi dodavatelem a investorem stavby. Narozdíl od standardních měřících metod poskytují systémy ECM kontinuální proměření celé zhutňované plochy s okamžitou informací obsluhy válce o stavu zhutnění, přičemž kompletně zpracované výsledky měření jsou k dispozici ihned po ukončení hutnění, čímž lze docílit významných úspor času i snížení nákladů na pohonné hmoty a standardní zkoušky. Systémy s rezervou splňuje podmínky normativní přílohy C ČSN 72 1006 a nabízí množství funkcí navíc. Nejnovější model systému ECM - Plus je standardně vybaven funkcí indikace dosažení optimálního stavu zhutnění bez nutnosti předchozí kalibrace, kalendářovým obvodem a souborovým systémem, možností prohlížení a tisku dat uložených v paměti v textovém a semigrafickém režimu, možností on-line měření a kontroly frekvence vibrace a pojezdové rychlosti stroje.

Je důležité upozornit, že veškeré nabízené příslušenství je možno objednat a dodat kdykoliv dodatečně a tím rozložit náklady na pořízení úplnějšího systému do delšího období. Přitom systémy ECM - Vibro a ECM - Plus již v základní konfiguraci poskytují množství komfortních funkcí (rozhraní pro tiskárnu a PC, paměť pro uložení kratšího datového záznamu (zhutňovacího pokusu), indikace % požadovaného zhutnění, indikace dosažení limitního zhutnění pro daný stroj a zeminu, základní SW pro archivaci a dokumentaci naměřených dat). Přechod ze systému ECM - Vibro na systém ECM - Plus je rovněž možný kdykoliv pouhou výměnou ovládací jednotky, za rozdílovou cenu obou systémů.

Roku 1998 jsme začali dodávat rovněž námi vyvinuté zařízení pro statickou zatěžovací zkoušku ECM - Static podle ČSN 721006 případně DIN 18 134. Zařízení je plně řízeno elektronickým mikropočítačovým systémem. V současné době je v provozu přes 140 instalací tohoto zařízení.

V roce 1997 jsme vyvinuli a uvedli do výroby další zařízení pro měření zhutnění - Lehkou dynamickou desku LDD100. Toto zařízení je určeno pro t.zv. lehkou rázovou zkoušku. Jedná se o přenosné zařízení určené ke zjišťování modulu deformace Evd podloží a podkladových vrstev staveb podle ČSN 7361 či podle předpisu TP StBF teil B8.3. V současné době je provozováno přes 210 instalací tohoto zařízení.

Novinkou v našem výrobním programu je měřící zařízení ECM-CBR pro zkoušky CBR/IBI. Jde o zařízení pro automatické stanovení CBR/IBI podle ČSN EN 13286-47 v laboratoři nebo in-situ. Zařízení s ruční zatěžovací převodovkou a elektronickou měřící a vyhodnocovací jednotkou lze doplnit na přání o motorovou jednotku s automatickým udržováním rychlosti.

Systém ECM - Vibrometer je určen pro měření základních parametrů vibračních zhutňovacích strojů. Systém VibroMeter umožňuje kromě měření frekvence s vysokou přesností a stabilitou rovněž měření amplitudy vibrací . Uložené průběhy lze vytisknout na miniaturní tiskárně, dodávané jako zvláštní výbava, nebo přenést do počítače a vytisknout na stolní tiskárně (potřebný SW je součástí dodávky). Systém ECM - Vibrometer poskytuje vysokou přesnost pro náročná měření a široký uživatelský komfort za velmi přijatelnou cenu.

Přístroj ECM - Vibrotester představuje cenově výhodnou alternativu k systému VibroMeter. Přesto se vyznačuje přesností měření a stabilitou s tímto systémem srovnatelnou. Princip měření je shodný, odpadá možnost měření výchylky a ukládání časových průběhů. Rovněž není použit obvod reálného času a baterii přístroje nelze dobíjet.


© 2010 Copyright ECM s.r.o. | autorská práva vyhrazena | Náš partner - dodávky výpočetní techniky - NETRA.CZ