nemáte naistalovaný flash

ECM-Vibro

Systém pro kontinuální nedestruktivní měření zhutnění při zhutňování sypanin vibračními válci


Cílem zhutňovacích prací je dosáhnout požadovaného stupně zhutnění stavebního díla v co nejkratším čase a s co nejmenšími náklady. Podstatnou částí těchto prací je měření a ověření dosaženého zhutnění materiálu. Je zřejmé, že z hlediska nutné doby a vynaložených nákladů lze většinu metod měření zhutnění běžně používaných ve stavební praxi označit za časově náročné, drahé a tedy málo efektivní. Navíc je podstatnou nevýhodou těchto metod pouze lokální charakter měření. Z toho důvodu nedávají informaci o zhutnění celé plochy a neposkytují tedy záruku, že budou odhalena všechna nedostatečně zhutněná místa. Dokonalým řešením v souladu s novou normou ČSN 72 1006 je kompaktometrický systém ECM - Vibro
Co je systém ELECTRONIC COMPACTION METER

Prostředkem nové generace při ověřování a dokumentaci stavu zhutnění je kompaktometr ELECTRONIC COMPACTION METER - Systém ECM-Vibro. Tento systém představuje v této oblasti zcela novou kvalitu. Systém je určen k montáži na vibrační hutnící válec a umožňuje měření stavu zhutnění sypanin přímo během práce válce a okamžité informování obsluhy o stavu zhutnění. Úplný systém umožňuje dále registraci a vyhodnocení všech naměřených dat.

Systém ECM-Vibro
Systém ECM-Vibro


Proč právě systém ELECTRONIC COMPACTION METER

Hlavní výhodou systému ECM je především možnost minimalizace počtu přejezdů potřebných pro dosažení požadovaného zhutnění, což přináší výrazné úspory času a nákladů. Další významnou výhodou je celoplošné "zmapování" zhutnění celého díla. To znamená, že nemůže dojít k přehlédnutí žádného málo zhutněného místa jako u standardních metod. Náročné laboratorní i terénní zkoušky a několikaleté provozní zkušenosti u více než 230 instalací v mnoha zemích světa prokázaly mimořádnou spolehlivost v tvrdých podmínkách použití na vibračním válci. Patentově chráněný způsob měření umožňuje dosažení špičkových parametrů přístroje.

Terénní zkoušky
Terénní zkoušky


Funkce systému ELECTRONIC COMPACTION METER

Základní verze je tvořena třemi vzájemně propojenými částmi. Snímačem vibrací umístěným na neotočné vibrující části vibračního běhounu, centrální vyhodnocovací jednotkou a konzolou - jednotkou klávesnice a displejů. Dva mikropočítače centrální jednotky zpracovávají signál ze snímače vibrací a na základě jeho změn vlivem interakce běhounu válce se zhutňovaným materiálem vyhodnocují stav zhutnění. Konzola umožňuje komunikaci přístroje s obsluhou. Velký čtyřmístný číslicový displej a čtyři barevná světla informují o okamžitém stavu zhutnění, dosažení požadované hodnoty, či signalizují stav, kdy zhutnění přestalo narůstat a práce může být ukončena. Řada měření na různých sypaninách prokázala velmi těsný vztah mezi stavem zhutnění indikovaným systémem ECM a standardně měřenými parametry sypaniny.

Konzola ECM
Konzola ECM


Možnosti systému ELECTRONIC COMPACTION METER

ECM je skutečně otevřený systém, umožňující uspokojit rozličné nároky od cenově dostupné základní verze přístroje, dávající obsluze válce okamžitou informaci o stavu zhutnění, až po plně vybavený systém, poskytující vysoký komfort jak obsluze válce, tak zejména pracovníkům kontroly a současně umožňující získat přehlednou dokumentaci kvality stavebních prací. Velmi výhodné je i to, že přístroj lze v jakékoliv konfiguraci dále rozšiřovat a rozložit tak náklady na pořízení úplného systému do delšího období.

ECMGRAF-WIN - mapa
ECMGRAF-WIN - mapa
(klikněte pro detailnější zobrazení)
SURFER-TOPO - graf
SURFER-TOPO - graf
(klikněte pro detailnější zobrazení)Způsob použití systému ELECTRONIC COMPACTION METER v praxi

Zhutňování na požadovanou hodnotu

Při tomto způsobu použití je do paměti systému uložena hodnota stavu zhutnění, která představuje minimální požadavek na zhutnění díla - tzv. předvolená hodnota. Velikost této hodnoty zjistíme zhutňovacím pokusem na stejném materiálu, jaký bude použit na stavbě. Při zhutňování provádíme přejezdy po zhutňované ploše tak dlouho, dokud není na všech místech dosaženo předvolené hodnoty, což je signalizováno výrazným červeným světlem. Kromě toho systém indikuje dosažení 50, 75 a 90% předvolené hodnoty.

Zhutňování na limitní zhutnění

Určitým typem válce lze danou vrstvu sypaniny zhutnit jen do jisté míry. Poté již nedochází k nárůstu zhutnění a další přejezdy jsou neúčinné a zbytečné. Mnohdy může naopak dojít k nežádoucímu přehutnění vrstvy. Systém ECM umožňuje měření nárůstu zhutnění mezi dvěma následujícími přejezdy válce. Pokud zhutnění již přestalo narůstat, což je signalizováno výrazným blikajícím červeným světlem, práci ukončíme. Tak dosáhneme dokonalého zhutnění vrstvy s minimálním počtem přejezdů bez rizika poškození vrstvy přehutněním.

Přehled funkcí a význačných vlastností systému ECM - Vibro

MiniPrint
MiniPrint
(klikněte pro detailnější zobrazení)

Zobrazení pomocí počítače
Zobrazení pomocí počítače© 2010 Copyright ECM s.r.o. | autorská práva vyhrazena | Náš partner - dodávky výpočetní techniky - NETRA.CZ